Galeria Giżycko

Film
Giżycko
Galeria / Pisz
Galeria / Giżycko
Galeria / Mrągowo

Informacja o konferencji

W dniach 27 – 28 listopada 2018 roku w Giżycku, w Hotelu St. Bruno, odbyła się druga z cyklu Konferencja gospodarczo – biznesowa „Mazury to Biznes”.

Cykl konferencji organizowanych jest w ramach projektu „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w oparciu o promocje nowych modeli biznesowych, budowę trwałych łańcuchów kooperacyjnych w skali kraju, a także zwiększenie dynamiki ekspansji lokalnego biznesu na rynek krajowy, rynki zagraniczne oraz wzrostu wartości inwestycji. Tym razem temat przewodni konferencji brzmiał: Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Idealne miejsce do inwestowania. Cała konferencja była transmitowana na dedykowanym kanale w serwisie www.youtube.com  oraz na serwisie społecznościowym www.facebook.com.

Partnerami konferencji był: Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Inwestycji Handlu, Business Centre Club, Orange, Russell Bedford oraz przedsiębiorcy z Warmii i Mazur.

Konferencja skierowana była do przedsiębiorców z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, jak i pozostałych regionów, a także instytucji wspierających rozwój biznesu, pracowników naukowych i przedstawicieli instytucji rynku pracy, placówek oświatowych, organizacji studenckich, dziennikarzy branżowych krajowych i zagranicznych pism, blogerów zajmujących się tematyką gospodarczą i finansową. Konferencja gromadzi czołowych ekspertów branży, którzy poruszą najważniejsze i najbardziej interesujące tematy związane z biznesem na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, by wspólnie wyznaczyć kierunki rozwoju dla regionu. Spotkanie służy także integracji środowisk związanych z Mazurami przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, lokalnego biznesu oraz pozostałych uczestników procesów biznesowych.

Konferencja została objęta patronatem medialnym przez: Radio Olsztyn, TVP Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, Gazeta Wyborcza, TV Kopernik, Telewizja Olsztyn, magazyn MADE IN Warmia & Mazury oraz patronatem instytucji takich jak Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Port Lotniczy Olsztyn – Mazury, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Business Centre Club oraz Uniwersytet Warmińsko – Mazurski.

Ostatnia, zamykająca cykl konferencja odbędzie się w czerwcu 2019 roku w Mrągowie. Liczymy na duże zainteresowanie uczestników, mediów jak i partnerów projektu.

1 dzień konferencji / 27 listopad 2018 r.

W dniu 27 listopada 2018 r. o godz. 8.00 zgodnie z programem konferencji rozpoczęła się rejestracja uczestników konferencji oraz części wystawienniczej dla przedsiębiorców.  Na przybywających gości czekała w wydzielonej części kawa oraz bufet. O godzinie 9.00 prowadzący Piotr Sztremer przywitał zebranych gości i poprosił o oficjalne otwarcie konferencji pana Piotra Jakubowskiego – przewodniczącego Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, Burmistrza Miasta Mikołajki.

Po oficjalnym otwarciu rozpoczęła się część merytoryczna konferencji. Pierwszy panel brzmiał: Kraina Wielkich Jezior Mazurskich – idealne miejsce do inwestycji i rozpoczynania działalności. W tej dyskusji udział wzięli eksperci z instytucji wspierających przedsiębiorców (Business Centre Club, Rotary Club oraz samorządowcy). Po panelu odbyła się przerwa kawowa na której uczestnicy odwiedzali stoiska przedsiębiorców. Następnie zgodnie z programem konferencji odbyła się prelekcja pana Karola Jabłońskiego. Po tym wystąpieniu odbył się prelekcja dr. Rafała Nawrota – eksperta w dziedzinie doradztwa podatkowego. Po wykładzie Wykonawca umożliwił uczestnikom konferencji bezpłatne konsultacje prawno – podatkowe.

Kolejnym panelem był panel dotyczący dostępności komunikacyjnej Warmii i Mazur. Udział w niej wzięli przedstawiciele Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji wspierających przedsiębiorców. Kolejnym panel był poświęcony inwestycji i możliwości pozyskiwania środków na działalność w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich (KWJM). Udział w nim wzięli przedstawiciele instytucji wspierających przedsiębiorców tj. Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Działdowskiej Agencji Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Pasłęka. Po tym panelu Wykonawca umożliwił dostęp do ekspertów dla uczestników konferencji / przedsiębiorców w zakresie w pomocy pozyskiwania finansowania dla realizowanych przedsięwzięć na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Po tak ogromnej porcji wiedzy odbył się lunch w sali restauracyjnej oraz przerwa kawowa ze słodkim bufetem

Po lunchu odbył się kolejny panel ekspercki poświęcony inwestycjom w nieruchomości w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich – moderatorem tego panelu był prezes giżyckiej firmy nieruchomościowej pan Dariusz Sobolewski, a gośćmi byli przedstawiciele takich firm jak: Lokaty Ziemskie, Prosperity Time, Gerda Broker – po tym panelu również zapewnione zostały uczestnikom bezpłatne konsultacje z zakresu wystąpień. Po przerwie kawowej odbyła się ostatnia debata pierwszego dnia konferencji poświęcona kadrom w przedsiębiorstwach KWJM i niezbędnym innowacjom. Wieczorem uczestnicy konferencji wzięli udział w uroczystej kolacji w restauracji hotelu.

2 dzień konferencji / 28 listopad 2018 r.

Dzień drugi konferencji tj. 28 listopada 2018 r. był jeszcze bardziej skondensowany od pierwszego. Już od godz. 9.00 uczestnicy konferencji odwiedzali stoisk przedsiębiorców. Następnie przeprowadzony został wykład z zakresu stosowania zasady horyzontalnej, połączony z dyskusją i wymianą dobrych praktyk.

Kolejnym punktem programu była Akademia prowadzenia innowacyjnego biznesu w KWJM i tutaj wystąpili eksperci: dr. Andrzej Dmowski, dr. Kamila Naumowicz, Michał Pabich, wydawca Michał Bartoszewicz oraz dziennikarz Wojciech Jermakow. Po każdej prelekcji uczestnicy mieli zapewnione bezpłatne konsultacje z ekspertami. Po przerwie kawowej rozpoczęła się ostatnia debata konferencji poświęcona rozwojowi regionu oraz sposobami budowania marki w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Wzięli w niej udział przedsiębiorcy z KWJM dzieląc się swoimi doświadczeniami w rozwoju firm. Po debacie uczestnicy zostali zaproszeni na lunch, a następnie potem nastąpiło podsumowanie i zakończenie konferencji.