Galeria Mrągowo

Film
Giżycko
Galeria / Pisz
Galeria / Giżycko
Galeria / Mrągowo

Informacja o konferencji

Mazury to Biznes, 12 – 13 września 2019

W dniach 12-13 września rozpoczęła się ostatnia, podsumowująca III konferencja w Mrągowie zamykająca cykl wydarzeń Konferencji Gospodarczo – Inwestycyjnych „Mazury to biznes” z tematem przewodnim: „Znosimy bariery dla przedsiębiorczości. Na Mazurach, w Polsce i w Europie”. Konferencja trwała dwa dni wraz z wieczorną galą, w trakcie której zostały wręczone statuetki Lidera Biznesu w trzech kategoriach: drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości i ekonomia wody.

Głównym założeniem cyklu Konferencji było wzmocnienie wizerunku Krainy Wielkich Jezior Mazurskich jako miejsca atrakcyjnego dla biznesu, prezentacji ofert inwestycyjnych lokalnych przedsiębiorców i samorządu terytorialnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, jak również przedsiębiorców z innych regionów Polski i z zagranicy oraz budowanie współpracy zarówno pomiędzy przedsiębiorcami, jak i biznesem, a samorządem. Konferencja rozpoczęła się od prezentacji osiągnięć, produktów i usług firm z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. O godzinie 9:00 konferencję oficjalnie otworzyli: Piotr Jakubowski – Przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, dr Janusz Cichoń – Poseł na Sejm RP, Jolanta Piotrowska – Członek zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego, dr Stanisław Bułajewski – Burmistrz Miasta Mrągowo oraz Piotr Piercewicz – Wójt Gminy Mrągowo.

W kolejnym panelu na temat inwestycji na Warmii i Mazurach głos zabrali: Marcin Czyża – wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wiesław Łubiński – kanclerz loży olsztyńskiej Business Centre Club, Stefan Ochman – dyrektor Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w Szymanach, dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. Ucz. – Geoprofit. Zwieńczeniem dyskusji była prezentacja dr. Rafała Nawrota pt. „Prawno – podatkowe aspekty wybranych obszarów działalności deweloperskiej i inwestycyjnej”. Następnie odbyła się przerwa kawowa i rozpoczął się kolejny panel ekspercki o tematyce wspomagania polskich przedsiębiorców, w którym wzięli udział: Grzegorz Słomkowski – członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Włodzimierz Szelążek – wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Marzena Szubzda – przedstawicielka Banku Gospodarstwa Krajowego, Magdalena Leo – dyrektor zarządzający, Belgijska Izba Gospodarcza oraz Wojciech Czapla – Koordynator z Polskiego Programu Elektryfikacji Motoryzacji. Zwieńczeniem dyskusji była prezentacja dr. Andrzeja Dmowskiego z tematem „Rewolucje podatkowe w 2019 i 2020 roku”.

Ostatni panel tego dnia był poświęcony wymianie doświadczeń jak rozwinąć skrzydła w biznesie na Mazurach, w którym głos zabrali: Marcin Piwowarczyk – dyrektor Zakładu Produkcyjnego Mlekpol w Mrągowie, Krystian Szymelfejnik z firmy For-Mech, Aleksander Fereniec – ADF Logistic Aleksander Fereniec oraz Sławomir Olender – Mazurskie Smaki.

Mazury to Biznes, Gala Lider Biznesu

Pierwszego dnia w dyskusjach wzięło udział 20 osób, w trakcie których goście dzielili się doświadczeniami na tematy wspomagania polskich przedsiębiorców, czy też rozwinięcia skrzydeł w biznesie na Mazurach.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystą galą, która rozpoczęła się o godzinie 19:00, gdzie zostały wręczone statuetki Lidera Biznesu z kategorii: drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości i ekonomia wody. Spośród kilkudziesięciu firm w głosowaniu zwyciężyło 15 przedsiębiorstw. Konkurs Lider Biznesu miał na celu wyróżnienie lokalnych przedsiębiorców, którzy nie tylko odnieśli sukces, ale również w swojej działalności kierują się uczciwością i rzetelnością biznesową.

Statuetki otrzymały firmy z kategorii:.

Drewno i Meblarstwo

 • Zakład Usług Stolarskich „Stomasz”
 • Tartak Stolarnia „Domy z litych bali”
 • Loft Wood
 • Marek Krajewski Zakład Usługowo-Produkcyjny „Marex”
 • PolDąb

Żywność wysokiej jakości

 • Margot- Eulalia Paszkiewicz
 • Cafe Bar Baszta
 • Piekarnia Mroczkowski
 • Firma Rodzinna Mark
 • Okręgowa Spółdzielna Mleczarska w Giżycku

Ekonomia wody

 • Szkoła Żeglarstwa i Sportów Motorowodnych „Bocianie Gniazdo”
 • Hotel Tajty
 • Szkoła Żeglarstwa SZEKLA – Firma Essentiel sp. z o.o.
 • Hotel Robert’s Port ****
 • Hotel ROŚ

Mazury to Biznes, drugi dzień konferencji i podsumowanie

Drugiego dnia konferencji odbyła się wizyta studyjna dla grupy dziennikarzy i blogerów do Zakładu Produkcyjnego Mlekpol w Mrągowie. W wizycie udział wzięli dziennikarze m.in. z rosyjskiej telewizji TV KASKAD z Kaliningradu, lokalni dziennikarze z terenu Warmii i Mazur; przedstawiciele różnych mediów i prasy. Poza dziennikarzami były obecne 2 blogerki zajmujące się tematyką finansów, gdzie skrupulatnie śledzą rynek z zakresu biznesu, finansów, funduszy inwestycyjnych. Podczas wizyty goście poznali najważniejsze miejsca firmy, zapoznali się z rynkiem mleczarskim, omówili produkcję wybranych przetworów mleczarskich, śledzili proces produkcyjny serów i innych mlecznych produktów. Na koniec wizyty odbyła się degustacja flagowych produktów zakładu Mlekpol.

Po powrocie z wizyty studyjnej przedstawiciele mediów dołączyli do pozostałych uczestników konferencji. Poranną tematyką była prezentacja lokalnego potencjału gospodarczego Warmii i Mazur. Pierwsza prelekcja była z zakresu stosowania zasady horyzontalnej, połączona z dyskusją i wymianą dobrych praktyk, którą prowadziła Katarzyna Zarecka – koordynator projektów z firmy Polski Instytut Rozwoju. Następnie głos zabrał Pan Marcin Osiak – specjalista ds. marketingu i social media z zakresu znoszenia barier dla przedsiębiorczości. W dalszej kolejności odbyła się część warsztatowa, gdzie Donata Kobylińska-Durka (Specjalista ds. współpracy międzysektorowej, coach, Durka Consulting) oraz Magdalena Maślanka (Konsultant CSR, coach, koordynatorka projektów, Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020) poprowadziły wykład warsztatowy na temat opłacalności prowadzenia firmy na Mazurach. Drugi warsztat poprowadził Michał Bartoszewicz; Wydawca, MADE IN Warmia & Mazury z tematem „Jak zainteresować naszą firmą lub instytucją lokalne media, influencerów i internaturów?”.

Po przerwie kawowej odbył się ostatni panel ekspercki dotyczący kształcenia kierunkowego na Mazurach, w którym wystąpił Marcin Piwowarczyk – dyrektor zakładu produkcyjnego Mlekpol w Mrągowie, Renata Iłeczko – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Alicja Polak – koordynator poradnictwa zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie. Następnie odbyło się podsumowanie i zakończenie konferencji, gdzie na koniec zabrała głos Pani Agnieszka Kombel-Gawlik – dyrektor biura Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

Podczas dwudniowej konferencji pojawili się m.in. burmistrzowie z 11 gmin, przedstawiciele zarządu województwa Warmińsko-Mazurskiego: Sylwia Jaskulska, Jolanta Piotrowska, przedstawiciele kilkudziesięciu firm z Mazur i z całej Polski a także przedstawiciele instytucji wspierających i zrzeszających przedsiębiorców.