Organizator

Film
Giżycko
Galeria / Pisz
Galeria / Giżycko
Galeria / Mrągowo
Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 powstało 5 listopada 2014 roku w Giżycku. Członkowie Stowarzyszenia to gminy, miasta i powiaty stanowiące mikroregion w obrębie Obszaru Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
Stowarzyszenie MM 2020 jest powołane
dla wsparcia realizacji założeń i działań
wynikających ze Strategii Wielkie Jeziora
Mazurskie 2020, samorządności
lokalnej, wymiany doświadczeń,
ochrony wspólnych interesów
członków, promocji ich osiągnięć oraz
wspierania rozwoju gospodarczego.
Zarząd SWJM 2020:
Piotr Jakubowski Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Piwowarczyk Wiceprzewodniczący Zarządu
Otolia Anna Siemieniec Skarbnik
Wojciech Karol Iwaszkiewicz Sekretarz Zarządu
Andrzej Szymborski Członek
Komisja Rewizyjna SWJM 2020
Marek Jasudowicz Przewodniczący
Mirosław Dariusz Drzażdżewski Członek
Zbigniew Włodkowski Członek